Kunde historier

Firma 1

Firma 1 har samarbeidet med Moltres siden 2010. I senere tid har vi også brukt Moltres for søknader fra to kommersialiserings selskaper som vi startet i 2012 sammen med andre gründere. Moltres har bidratt til at Firma 1 har oppnådd støtte fra SkatteFUNN, MAROFF, Eurostar, det regionale forskningsfondet Vestlandet (RFF) og fra den Fransk Norske Stiftelsen (to ganger). Nina Wahl har i kraft av at hun behersker flytende fransk også vært til stor hjelp for oss i samhandlingen med vår franske prosjektpartner og virkemiddelapparatet på fransk side, både i møter og annen kommunikasjon. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har med Moltres og gir våre beste anbefalinger.

Firma 2

We have an excellent co-operation with Moltres, and their contribution has been of great value to us. Thanks to Moltres, Firma 2 has received approximately MNOK 12 in grants (from VERDIKT and SkatteFUNN) for continous research within IP telephony and real time communications - also a recognition of Firma 2's novel research and development work within this field. Moltres was and is always there to assist, with deep knowledge and understanding of the research grant processes and procedures that helped Firma 2 obtaining mentioned grants and funding.