Vi skriver søknader til deres utviklings- og innovasjonsprosjekt

Velg Moltres og optimaliserer støtten, så blir det mer på bunnlinjen til dere

Les mer

Vi måler suksess i at din bedrift lykkes!

Siden 2003 har vi bistått bedrifter innen ulike sektorer med å realisere innovasjonsprosjekter. Vårt team består av dyktige medarbeidere som er eksperter innenfor innovasjonsarbeid. For oss handler det om å finne finansieringsordninger som passer for deg. Vi vil bistå fra A-Å, gjennom hele prosessen for å gjøre det enklest for deg som kunde. I Moltres er våre kjerneverdier gjennomføringskraft og resultatansvar. Kunden skal kun betale dersom vi har nådd vårt felles mål. No cure, no pay.

Kontakt oss

Våre Tjenester

For innovasjonsprosjekter finnes det en rekke nasjonale og internasjonale offentlige støtteordninger. Vi kjenner til hvilke finansieringsordninger som passer best til din bedrift og ditt utviklingsprosjekt. Hos Moltres har vi noen av landets dyktigste konsulenter innenfor søknadsskriving og innovasjonsarbeid. Vi kan ta oss av søknadsprosessen slik at din bedrift kan fokusere på kjernevirksomheten.

SkatteFUNN

Alle bedrifter som driver med enten forskning eller utvikling (FoU) og er skattepliktig i Norge kan søke SkatteFUNN. Denne ordningen er en unik mulighet for norske bedrifter å få økonomisk støtte til forskning og/eller utvikling.

Les mer →
Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.

Les mer →
Oppstartsfinansiering

Innovasjon Norge tilbyr støtteordninger og låneavtaler for selskaper med innovative forretningsideer med gode forutsetninger for vekst. Oppstartbedrifter kan få finansiering til å gjennomføre markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter.

Les mer →
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

BIA finansierer forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som er unike og gir høy verdiskaping for både de deltagende bedriftene og for samfunnet. Det er mulig å oppnå inntil 70% støtte fra Forskingsrådet på godkjente søknader. Prosjektene bør ha et internasjonalt perspektiv på sin virksomhet.

Les mer →
MAROFF

MAROFF skal bidra til å realisere Regjeringens maritime strategi for fremme av innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer. For at Norge fremdeles skal være en ledende maritim nasjon.

Les mer →
PETROMAKS2

Programmet skal bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Det skal også bidra til ny kompetanse og innovasjon.

Les mer →
RFF – Regionale forskningsfond:

Ordning som tilbyr innovasjonsstøtte ut fra region og satsningsområder.
De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling med et tettere samarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor.

Les mer →
Horizon Europe

Horizon Europe er en av de største europeiske forskings- og utvikling støtteordningen. Fra 2014-2020 ble det gitt ut over 80 milliarder euro. Konkurransen blant midlene er ekstremt høy, og det er kun de beste innovasjonsprosjektene i Europa som får økonomisk bidrag.

Les mer →
ENOVA

Enova har støtteordninger som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring. Målgruppen er for de som vil realisere prosjekter for å redusere klimautslipp, og bidra til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Les mer →