Kunde-caser

Tool-Tech AS

Revolusjonerer undervannsteknologien

Etter mange år med ubetalt egeninnsats og investeringer gjort fra egen lomme, søkte teknologiselskapet Tool-Tech om støtte fra det offentlige i 2009. Uten midlene de fikk tildelt, ville produktene neppe vært på markedet i dag.
 
Selskapet Tool-Tech ble startet i 1999 av to ingeniører, og i mange år har de drevet med egenfinansiert utvikling av undervannsteknologi. Magne Rød, daglig leder i selskapet, sier at de gikk glipp av verdifull tid fordi de ikke tok i bruk de ulike støtteordningene de første årene.
 
Brukte egne penger
Vi startet med utvikling ut av egen lomme. Siden 2005 har de lagt ned over 20 000 timer i egeninnsats og brukt fire millioner kroner på patentering fra egen lomme.
Så var vi på et seminar der vi fikk orientering om de ulike støtteordningene du kan søke på fra blant annet Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Vi gikk glipp av tre år der vi kunne fått støtte til utviklingen. Så kom vi i kontakt med Moltres.

Tool-Tech AS har samarbeidet med Moltres siden 2010. I senere tid har vi også brukt Moltres for søknader fra to kommersialiserings selskaper som vi startet i 2012 sammen med andre gründere. Moltres har bidratt til at Tool-Tech har oppnådd støtte fra SkatteFUNN, MAROFF, Eurostar, det regionale forskningsfondet Vestlandet (RFF) og fra den Fransk Norske Stiftelsen (to ganger). Nina Wahl har i kraft av at hun behersker flytende fransk også vært til stor hjelp for oss i samhandlingen med vår franske prosjektpartner og virkemiddelapparatet på fransk side, både i møter og annen kommunikasjon. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har med Moltres og gir våre beste anbefalinger.
Magne Rød - Tool Tech AS

Tool-Tech AS har samarbeidet med Moltres siden 2010. I senere tid har vi også brukt Moltres for søknader fra to kommersialiserings selskaper som vi startet i 2012 sammen med andre gründere. Moltres har bidratt til at Tool-Tech har oppnådd støtte fra SkatteFUNN, MAROFF, Eurostar, det regionale forskningsfondet Vestlandet (RFF) og fra den Fransk Norske Stiftelsen (to ganger). Nina Wahl har i kraft av at hun behersker flytende fransk også vært til stor hjelp for oss i samhandlingen med vår franske prosjektpartner og virkemiddelapparatet på fransk side, både i møter og annen kommunikasjon. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har med Moltres og gir våre beste anbefalinger.
 
Pengene vi har fått siden 2010, har gitt oss mulighet til å videreutvikle løsninger og teste prototyper. For konseptutvikling bruker vi våre egne timer, og da er det bare snakk om at vi får et begrenset lønnsuttak. Når vi skal drive prototypeutvikling og testing, må vi betale for tjenester og utstyr fra andre, og da er det helt avgjørende at vi får støtte. Hvis vi ikke hadde fått støtte, hadde ikke produktene kommet ut av konseptstadiet, sier Rød.
 
Unike patenter
Det har vært verdifullt for Tool-Tech å få hjelp til å søke de ulike støtteordningene, fortsetter Rød.
 
Vi opplevde faktisk at det var lettere å få penger fra utlandet, men da er du selvfølgelig avhengig av å ha utenlandske samarbeidspartnere. Siden vi har en fransk samarbeidspartner, har vi to prosjekter hvor vi har fått støtte gjennom Fransk-norsk stiftelse som administreres av Forskningsrådet.
 
Tool-Techs arbeid kan bidra til å revolusjonere undervannsteknologien. Et stort antall løsninger er under patentering. Nesten alle teknologiene vi utvikler er patentert, så de er unike. Vi har en fem-seks patenter som vil kunne revolusjonere undervannsutblåsningssikringer, såkalt BOP, på verdensbasis. Nå venter vi på at finansieringen skal falle på plass for å utvikle prototyper, avslutter Rød.

Telio / NextGenTel

Økonomisk støtte banet vei for ny teknologi

Telio nå NextGenTel – som kanskje er mest kjent som leverandør av bredbåndstelefoni, er ett av mange selskaper som har søkt og fått støtte fra det offentlige. Midlene bidro til at det den gang lille selskapet utviklet verdensledende teknologi innen telekommunikasjon.
 
We have an excellent co-operation with Moltres, and their contribution has been of great value to us. Thanks to Moltres, Telio has received approximately MNOK 12 in grants (from VERDIKT and SkatteFUNN) for continous research within IP telephony and real time communications - also a recognition of Telio's novel research and development work within this field. Moltres was and is always there to assist, with deep knowledge and understanding of the research grant processes and procedures that helped Telio obtaining mentioned grants and funding.
Alan Duric – Telio AS
 
De var bare fire stykker da de startet det lille selskapet Telio i 2003. For å få ressursene de trengte til forskning og utvikling, søkte de støtte fra det offentlige. Teknisk direktør Sven Ole Skrivervik sier at det ville tatt mye lenger tid uten den økonomiske støtten.

Telio ville nok vært til uten disse midlene, men det er åpenbart at selskapet ville brukt mye lenger tid på å komme opp med løsningene. Det var mulig for oss å ha flere ansatte og å bruke mer ressurser for å få dette gjennomført.

Banebrytende utvikling
Fra og med 2004 søkte Moltres støtte for Telio fra Norges forskningsråd gjennom Skattefunn, og siden også gjennom VERDIKT. Da omhandlet prosjektet å utvikle en løsning for å sende tradisjonell taletelefoni over bredbånd. Prosjektet og den kontinuerlige kompetansehevingen internt bidro til å utvikle Telios plattform, som var helt unik i verdenssammenheng.
 
Telio har brukt mye ressurser på å forske på og utvikle effektive og sikre måter å realisere telefoni og videotjenester over Internett. Takket være midlene vi fikk tildelt, kom vi på markedet tidlig. Uten midlene er det en mulighet for at noen andre ville ha kommet på markedet før oss, forteller Skrivervik.
 
Kontinuerlig innovasjoner
Forskningen og utviklingen Telio gjorde på begynnelsen av 2000-tallet, brakte telekommunikasjonen et stort skritt videre.
Folkene i Telio var en del av et miljø som sammen bidro til at disse teknologiene ble utviklet. Vi lå i front av den internasjonale utviklingen.

Vi driver fortsatt med en del utvikling, blant annet knyttet til bruk av teknologien i tjenester levert på mobilnettet. Fremtidens mobiltelefoni vil i all hovedsak være basert på disse standardene. Det er gode muligheter for at vi vil søke midler igjen til nye utviklingsprosjekter, avslutter Skrivervik.

References

Kundeuttalelser som viser noen av de ordningene vi oppnår for våre kunder:

Nina Wahl i Moltres er en svært viktig partner for oss, og vi kan trygt si at hun har hatt en stor betydning for selskapet. Hun setter seg raskt inn i problemstillinger, er ekstremt arbeidsom, og alltid pålitelig i oppfølging. Nina følger også alltid opp nye muligheter for oss som kunde, noe som gir et langsiktig perspektiv på alt samarbeid. Vi kan gi de beste anbefalinger! Lasse Ruud – IntelliSearch AS

Moltres har skrevet SkatteFUNN søknader for Creuna siden 2013. Dette er et viktig bidrag for å kunne fortsette med innovasjonsarbeidet, og vi er meget fornøyde med den jobben Moltres har utført. Nina Wahl er løsningsorientert, tar eierskap til hele søknaden for å sikre kvalitet og bistår i utformingen av prosjektregnskapet ved årsslutt. Marius Drefvelin – Konserndirektør Nordisk, Creuna.

De støtteordningene vi nå har fått, hadde ikke blitt søkt på en gang uten Moltres sin innsats. Vi har fått midler fra Miljøteknologiordningen, Oslofjordfondet - RFF (to ganger) og fra SkatteFUNN. Vi er meget fornøyde med innsats og samarbeid. Finn Limseth – NODIN Innovation AS

Moltres har bistått Hexagon Raufoss AS med å få NANO 2021 og SkatteFUNN-midler fra Norges Forskningsråd, og vi er godt fornøyde med jobben som er utført. Jørn Helge Dahl - Director Market and Sales, Hexagon Raufoss AS

Nina Wahl er utrolig dyktig til å kommunisere. Hun setter seg lett inn i problemstillinger, skriver klart og får ned på papiret det som er vanskelig. Hun har en evne uten sidestykke! Randi Noyes – CEO i Leadership International AS

Vi kom i kontakt med Moltres og Nina Wahl i 2012 i forbindelse med muligheten for å kunne benytte oss av SkatteFUNN i et stort utviklingsprosjekt innenfor programvare til banksektoren. Nina satte seg svært raskt inn i våre produkter og hvilke løsninger vi ønsket bistand til å utvikle. Nina tok totalansvar for hele arbeidet og fulgte opp hele prosessen fra søknad til leveranse inkludert prosjektregnskap. Prosjektet har senere blitt utvidet i tett samarbeid med Nina, som fortsatt har tatt totalansvar for søknadsprosess og prosjektoppfølging. Nina har i stor grad bidratt til vår suksess innenfor et nytt satsningsområde. Hun leverer alltid og vi er svært fornøyd med samarbeidet og ser frem til fortsettelsen. Jens Christian Vigulf, Banqsoft AS

Tool-Tech AS har samarbeidet med Moltres siden 2010. I senere tid har vi også brukt Moltres for søknader fra to kommersialiserings selskaper som vi startet i 2012 sammen med andre gründere. Moltres har bidratt til at Tool-Tech har oppnådd støtte fra SkatteFUNN, MAROFF, Eurostar, det regionale forskningsfondet Vestlandet (RFF) og fra den Fransk Norske Stiftelsen (to ganger). Nina Wahl har i kraft av at hun behersker flytende fransk også vært til stor hjelp for oss i samhandlingen med vår franske prosjektpartner og virkemiddelapparatet på fransk side, både i møter og annen kommunikasjon. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har med Moltres og gir våre beste anbefalinger! Magne Rød – Tool-Tech AS/Electrical Subsea & Drilling

Moltres ved Nina Wahl har fra 2014 bistått Exact i søknadsprosessen i forbindelse med å få utviklingsprosjektet godkjent av Norsk Forskningsråd. Nina Wahl har i vært en pådriver for prosjektet til Exact, og har i så måte vært avgjørende for godkjennelsen av søknaden. Nina Wahl har i tillegg bistått selskapet i møter med vår internasjonale konsernledelse hvor hun har informert om SkatteFUNN-prosjekter og andre relevante støtteordninger som finnes i Norge og EU. Exact er meget godt fornøyd med samarbeidet vi har med Moltres og Nina Wahl spesielt. Kurt Foreman – Exact

We have an excellent co-operation with Moltres, and their contribution has been of great value to us. Thanks to Moltres, Telio has received approximately MNOK 12 in grants (from VERDIKT and SkatteFUNN) for continous research within IP telephony and real time communications - also a recognition of Telio's novel research and development work within this field. Moltres was and is always there to assist, with deep knowledge and understanding of the research grant processes and procedures that helped Telio obtaining mentioned grants and funding. Alan Duric – Telio AS

Vi har jobbet med Nina Wahl i forbindelse med både EU søknad og etablererstipend fase 2. Hun er en fornøyelse å jobbe med. Hun viser stor forståelse og engasjement. Hun satt seg utrolig raskt inn i vår virksomhet og vårt prosjekt og bisto på en meget profesjonell måte med hele søkeprosessen. Hun er meget dyktig, innovativ og løsningorientert.  Vi er veldig fornøyd med vårt samarbeidet og ser frem til å fortsette vårt arbeide med Nina. Petter Nemeth – CEO i TCM AS

Kontakt oss

 • Adresse


  Gaustadalléen 21
  0349 Oslo, Norway

 • Telefon

  +47 93030575

 • E-post

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert!