Innovasjonstalen 2017

Temaet for innovasjonstalen 2017 var som følger:
NÅ er tiden her for å skape mer radikal innovasjon i offentlig sektor.

I innovasjonstalen understrekes det at det er her «et stort, uforløst potensial - at det haster, OG at vi kan få det til. Men vi har en jobb å gjøre».

Det må legges til rette for offentlig-privat innovasjon. «Lykkes vi med det skaper vi også et mer mangfoldig arbeidsliv, øker eksportinntektene og sikrer norsk velstand – også i 2030 og videre».
Dette vil representere store muligheter for vekst og utvikling av norsk industri- og næringsliv, og derfor trenger vi mer radikal og banebrytende innovasjon. Og det pekes på tre grunnleggende anbefalinger for å skape mer radikal offentlig privat innovasjon i Norge:

1. Gjøre Norge til et foregangsland på offentlig-privat innovasjon
DET betyr; å samle flere mindre budsjettposter og heller prioritere nasjonale løft. Det har de gjort med hell i USA, Storbritannia og Nederland.
De har skapt en nasjonal pådriverrolle for partnerskap mellom offentlig og privat sektor. Det lyses ut konkurranser og tilskudd på tvers av kommuner, fylker, sykehus og skoler, tollvesen og mattilsyn. Dette kan vi også få til i Norge.

2. Et fornyet trepartssamarbeid som setter behovet for organisatorisk omstilling i offentlig sektor høyt på agendaen.
Innsatsen og dialogen mellom partene er helt avgjørende for å kunne starte de nasjonale prosjektene med størst potensial. De kan sammen opprette helt nye samarbeid, bane vei for kontroversielle dialoger og digitaliseringsprosjekter. Hva med å åpne en «regulatorisk lekegrind» hvor det er mulig å eksperimentere uten at hele lovverket er justert før man starter?

3. Få frem flere offentlige ledere som driver fram radikal innovasjon
Det får vi bare til hvis stillingsinstruksen og oppdragsbrevene balanserer drift og radikal innovasjon bedre. Det er dette ledere i offentlig sektor styres av - oppdragsbrev. Det betyr også at vi som er ledere i offentlig sektor må åpne opp innovasjonsprosessene for brukere og næringsliv, og gi endringsagentene våre større armslag og mandat.

Kontakt oss

 • Adresse


  Gaustadalléen 21
  0349 Oslo, Norway

 • Telefon

  +47 93030575

 • E-post

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert!