blog-new01.jpg

Kontakt oss for Forskningsrådets rekordstore utlysning, med frist 10.10.2018

Dette er ordninger vi har lang erfaring med, og nå lyser Forskningsrådet ut hele 1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet under følgende utlysninger:
BIA, ENERGIX, MAROFF, PETROMAKS2, CLIMIT, HAVBRUK, BIONÆR og NANO21.

Utlysningene er åpen for alle bedrifter i alle bransjer, enten etablerte bedrifter eller start-ups.

Den grunnleggende målsetningen er at kunnskapsnivået i bedriftene øker, og at Norge skal være et av Europas mest innovative land. Ifølge næringsminister Monica Mæland, er dette også et ledd i å legge til rette for solide virksomheter og nye arbeidsplasser. Næringsministeren oppfordrer bedrifter fra alle næringer til å benytte anledningen til å søke risikoavlastning gjennom denne utlysningen i Forskningsrådet.
Vi kan bidra med både skisse (innsendelsesfrist 30. august) og selve søknaden (innsendelsesfrist 10. oktober).

Kontakt oss i dag, så kan vi ta en uforpliktende prat om prosjektet!

Kontakt oss

 • Adresse


  Gaustadalléen 21
  0349 Oslo, Norway

 • Telefon

  +47 93030575

 • E-post

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.