Prosjektregnskapsmaler og informasjon

På siden her finner dere maler for 2019 å laste ned. Det er svært viktig å føre timelistene fortløpende gjennom hele året, og fordelen er at det blir en enklere prosessen om det gjøres regelmessig.

Her er de viktigste punktene å huske på:

 • timer må føres pr ansatt, og relateres til et konkret delmål
 • alle kostnader må føres eks. mva
 • maks. 1850 timer pr prosjektmedarbeider pr år 
 • nominell årslønn er avtalt årslønn ved utløpet av året.  Hvis deltidsstilling, skal nominell årslønn regnes om til 100% stilling, og det er tallet for 100% stilling som skal føres i denne rubrikken. 
 • 1,2 ‰ (promille) av nominell årslønn danner grunnlaget for timesatsen. Eksempel ved kr. 300 000 i årslønn, så blir timesatsen (300 000*1,2/1000) = 360 kr/time.    
 • for 2019 er maks timesats kr. 600,- (dersom timesatsen overstiger dette, kan kun kr. 600 som kan føres opp). Ved brutto årslønn på kr. 500.000 +, vil timesatsen bli kr. 600.

  Mal 1en mal pr ansatt
  Mal 2mal for alle ansatte summert
  Mal 3 – som over, men med utfylt eksempel  

Varsel om endring av skattefastsettingen for 2017

Flere har fått et brev fra skatteetaten som lyder som følger:

Varsel om endring av skattefastsettingen for 2017

LES MER

Hva er Horisont 2020?

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og Norge deltar fullt ut i alle programmets aktiviteter. H2020s samlede budsjett for perioden 2014–2020 er nær 80 milliarder euro, noe som gjør det til verdens største forskningsprogram.

LES MER

Støtteintensitet og betydningen av riktig definisjon på SMB.

For å optimalisere støtten samlet sett og vurdert ut fra om bedriften kategoriseres som små – mellomstor eller stor, så er det kriteriet antall ansatte som er det viktigste. Det er lett å bli forvirret når en ser de ulike definisjoner for bedriftene i de to bokstavene S og M. Fra EU reglementet finner vi følgende:

LES MER

Innovasjonstalen 2017

Temaet for innovasjonstalen 2017 var som følger:
NÅ er tiden her for å skape mer radikal innovasjon i offentlig sektor.

I innovasjonstalen understrekes det at det er her «et stort, uforløst potensial - at det haster, OG at vi kan få det til. Men vi har en jobb å gjøre».

LES MER

Kontakt oss

 • Adresse


  Gaustadalléen 21
  0349 Oslo, Norway

 • Telefon

  +47 93030575

 • E-post

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert!